Akkerhof Bedrijfs investerings zone

Winkelcentrum Akkerhof is nu ook een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) geworden. Na winkelhart Spijkenisse en bedrijventerrein Halfweg/Molenwatering is winkelcentrum Akkerhof de derde investeringszone in Nissewaard.

Winkeliersvereniging Akkerhof heeft zelf het initiatief genomen om voor het winkelcentrum Akkerhof een BIZ op te starten en heeft daarvoor de gemeente benaderd. De gemeente heeft daarom in oktober een draagvlakmeting onder de bijdrageplichtige bedrijven uitgevoerd. Een ruime meerderheid heeft zich positief uitgesproken over de vorming van de zone. Daarmee is de BIZ vanaf 1 januari 2017 voor de komende 5 jaar een feit. 

Een BIZ biedt ondernemers gezamenlijk de kans om het eigen winkelgebied aantrekkelijker te maken en het zorgt ervoor dat alle winkeliers meebetalen. De vereniging kan met de middelen vanuit de BIZ zorgen voor een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving. Het gaat dan bijvoorbeeld om extra veiligheidsmaatregelen, maar ook om extra activiteiten in het winkelcentrum Akkerhof.